Wijzigingen ISO9001 ivm klimaatverandering

door | mrt 13, 2024 | Blogs, Normen en publicaties

 

Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft op 23 februari 2024 wijzigingen aangebracht voor alle nieuwe en herziene internationale normen (waaronder ISO9001, 14001 en 27001) om klimaatbewustzijn verder te stimuleren binnen de eigen kwaliteitsmanagementsystemen. In deze blog lichten we deze wijzigingen, met name geldend voor hoofdstuk 4.1 en 4.2, verder toe.

 

Hoe is deze wijziging tot stand gekomen?

In september 2021 heeft de ISO haar Verklaring van Londen over klimaatverandering uitgegeven, waarbij ISO zich committeert om klimaatverandering op te gaan nemen in alle nieuwe en herziene internationale normen.

Op 27 september 2023 is het voorstel tot aanpassingen in de Harmonized Structure (HS, voorheen HLS; de standaard structuur van de diverse normen, waaronder ISO 9001, ISO14001 en ISO27001) goedgekeurd door ISO.

Dit heeft geresulteerd in een publicatie van ISO 9001:2015/Amd 1:2024 op 23 februari 2024 waar aandacht voor het klimaat zorgt voor een wijziging van deze en andere kwaliteitsmanagementsysteemnormen.

 

Wat houden deze wijzigingen in?

Er zijn twee belangrijke doelen waarom deze wijzigingen zijn aangebracht:

  • Mitigatie: Maatregelen om klimaatverandering en de effecten daarvan te beperken
  • Adaptatie: Proces van aanpassing aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan. 

Hoofdstuk 4.1: Inzicht in de Organisatie en haar Context

De eerste toevoeging aan hoofdstuk 4.1 vraagt organisaties om vast te stellen of klimaatverandering een belangrijk punt (issue) is voor de organisatie. Deze overweging dient de organisatie per direct te nemen. Dit houdt in dat je aantoonbaar moet vaststellen of klimaat een relevant onderwerp is voor de organisatie.

Indien dit relevant is dien je dit verder op te nemen in de contextanalyse (zoals SWOT- en risicoanalyse).

 

Hoofdstuk 4.2: Inzicht in de Behoeften en Verwachtingen van Belanghebbende Partijen

Voor toevoeging voor hoofdstuk 4.2 gaat om een nieuwe opmerking (dus geen eis). In deze opmerking wordt aandacht gevraagd voor de eisen die relevante belanghebbenden kunnen stellen met betrekking tot het klimaat.

Kortom, indien jouw stakeholders klimaat als een belangrijk onderwerp hebben geagendeerd zal je als organisatie ook rekening moeten houden met uitgebreidere eisen van deze stakeholders aan jou als organisatie.

 

Ja, onze organisatie heeft klimaat hoog op de agenda staan

Bij kwaliteitsmanagementsystemen draait het vooral om de PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act). Dit betekent dat het opnemen van klimaat in je contextanalyse alleen niet voldoende is. Uiteindelijk werkt dit door in de gehele organisatie.

De NEN liet dit ziet door middel van onderstaande afbeelding:

Bron: Webinar Klimaatverandering in alle managementsysteemnormen door NEN op 4 maart 2024.

We hebben binnenkort audit, wat nu? 

Deze wijziging gaat per direct in. Dit betekent dat je als organisatie rekening moet houden met deze nieuwe wijziging. Agendeer daarom dit onderwerp bij de eerst mogelijkheid binnen jouw organisatie. 

Hebben jullie binnenkort een audit op de planning staan? Let dan op dat je in ieder geval op de hoogte bent van deze wijziging en toon aan dat je dit geagendeerd hebt of al direct mee genomen hebt in jullie contextanalyse. De vraag van de auditor zal vermoedelijk zijn: “Waaruit blijkt dat klimaat wel of geen issue is voor jullie organisatie?

Heeft de organisatie net een periode van contextanalyse achter de rug? Overweeg dan om een aanvulling te schrijven op deze analyse. Houdt hierbij bovenstaande afbeelding ook in gedachten om de mogelijke impact binnen de organisatie te kunnen toepassen.

 

Nog vragen?  

Mocht deze blog nog vragen oproepen, schroom niet om te mailen. Of stel je vraag tijdens een van de Q&A sessies. Klik hier voor de eerstvolgende datum. 

De geschiedenis van ISO9001

De geschiedenis van ISO9001

ISO9001De geschiedenis en het ontstaan van ISO9001In de wereld van kwaliteitsmanagement is ISO 9001 een naam die synoniem staat voor excellentie en continue verbetering. Als bedrijf dat zich inzet voor kwaliteit, is het cruciaal om de geschiedenis van ISO 9001 te...

Waarom is ISO9001 implementeren belangrijk?

Waarom is ISO9001 implementeren belangrijk?

ISO9001ISO 9001 implementeren?ISO9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Het implementeren van deze norm kan vele voordelen bieden voor organisaties van elke omvang en sector. In dit artikel zullen we de belangrijkste redenen bespreken...

Nieuw: Safety Culture Ladder norm 2.0

Nieuw: Safety Culture Ladder norm 2.0

Sinds 1 september 2023 is er een nieuwe versie van de norm voor de Safety Culture Ladder (SCL) / Veiligheidsladder gepubliceerd. Op 2 oktober nam ik deel aan een training om bijgepraat te worden door twee auditoren over deze nieuwe norm. In dit artikel deel ik graag...

De Jaarplanning: Hebben jullie hem al?

De Jaarplanning: Hebben jullie hem al?

Jaarcyclus ofwel de jaarplanning; een belangrijk onderdeel voor een kwaliteitsmanagementsysteem en ook geldend voor organisaties met een ISO9001 certificaat. In dit artikel leggen we uit wat deze cyclus inhoudt en hoe en wanneer je het als organisatie kan inzetten....

Kwaliteitsmanagement. Lekker belangrijk.

Kwaliteitsmanagement. Lekker belangrijk.

Een tijdje geleden startte ik bij een van mijn klanten en had ik een kennismakingsgesprek met een van de MT-leden. Ik liep zijn kantoor binnen, schudde hem de hand en kreeg direct te horen: "Ik heb hier niet veel tijd voor, ik heb wel iets beters te doen. Nee, iets...