Verschil stakeholderanalyse ISO9001 vs ISO14001

door | jun 23, 2023 | Blogs

In dit artikel zullen we het verschil tussen een stakeholderanalyse voor ISO 14001 en ISO 9001 belichten en verwijzen naar de relevante informatie uit het vorige blogartikel.

 Stakeholderanalyse voor ISO 14001:

ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagement en richt zich op het identificeren, beoordelen en beheersen van milieuaspecten binnen een organisatie. Het doel is om de milieu-impact te verminderen, de naleving van milieuwet- en regelgeving te waarborgen en duurzaamheid te bevorderen.

 Bij het uitvoeren van een stakeholderanalyse voor ISO 14001 zijn er enkele specifieke aspecten om rekening mee te houden.

  1. Identificatie van milieubetrokkenen: Naast de stakeholders die relevant zijn voor ISO 9001, moeten organisaties bij ISO 14001 ook rekening houden met specifieke stakeholders die verband houden met milieukwesties. Dit kunnen bijvoorbeeld milieuregulators, lokale gemeenschappen, milieugroeperingen en toeleveringsketenpartners zijn.
  2. Milieuaspecten en -belangen: Bij het analyseren van de behoeften en verwachtingen van stakeholders voor ISO 14001 is het belangrijk om specifiek te kijken naar de milieuaspecten en -belangen die relevant zijn voor elke stakeholder. Dit omvat bijvoorbeeld het verminderen van emissies, efficiënt gebruik van hulpbronnen, afvalbeheer en ecologische duurzaamheid.
  3. Milieubeheerstrategieën: Een stakeholderanalyse voor ISO 14001 moet zich ook richten op het begrijpen van de mate waarin belanghebbenden bereid zijn om milieu-initiatieven te ondersteunen en te bevorderen. Dit omvat betrokkenheid bij het opstellen van milieubeleid, deelname aan milieuprogramma’s en de bevordering van duurzame praktijken in de bredere gemeenschap.

 Verschil met een Stakeholderanalyse voor ISO 9001:

Hoewel er enige overlap is tussen de stakeholders die relevant zijn voor ISO 14001 en ISO 9001, zijn er enkele belangrijke verschillen in de benadering van stakeholdermanagement. Waar ISO 9001 zich richt op kwaliteitsmanagement, richt ISO 14001 zich specifiek op milieumanagement. Dit betekent dat de stakeholderanalyse voor ISO 14001 zich meer concentreert op milieubetrokkenen, milieuaspecten en duurzaamheidskwesties.

 

De DESTEP-methode die we in het vorige blogartikel hebben besproken, kan nog steeds worden gebruikt als een nuttige tool om inzicht te krijgen in de externe omgeving van een organisatie, inclusief de milieufactoren. Echter, bij het uitvoeren van een stakeholderanalyse voor ISO 14001 kunnen de volgende aanpassingen worden gemaakt:

  1. DESTEP-methode met een focus op milieu: Bij het toepassen van de DESTEP-methode voor een stakeholderanalyse in het kader van ISO 14001, ligt de nadruk meer op de milieufactoren. Dit omvat het analyseren van de demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische aspecten die direct verband houden met milieukwesties. Bijvoorbeeld, bij de demografische analyse zou men kunnen kijken naar de bevolkingsdichtheid in gebieden die gevoelig zijn voor milieueffecten, terwijl bij de economische analyse de focus kan liggen op de markttrends van duurzame producten.
  2. Milieugerelateerde belanghebbenden en verwachtingen: Bij het identificeren van belanghebbenden voor ISO 14001 is het van belang om specifiek te kijken naar degenen die betrokken zijn bij milieukwesties. Dit omvat bijvoorbeeld regelgevende instanties die milieubescherming waarborgen, lokale gemeenschappen die worden beïnvloed door milieueffecten en leveranciers die duurzame producten of diensten aanbieden. De behoeften en verwachtingen van deze belanghebbenden kunnen gericht zijn op het verminderen van de milieu-impact, naleving van milieuregels en ondersteuning van duurzaamheidsinitiatieven.
  3. Duurzaamheidsstrategieën en -doelen: Een stakeholderanalyse voor ISO 14001 moet ook rekening houden met de mate waarin belanghebbenden bereid zijn om duurzaamheidsstrategieën en -doelen te ondersteunen. Dit omvat het begrijpen van hun bereidheid om deel te nemen aan milieugerelateerde programma’s, investeringen in milieuvriendelijke technologieën en samenwerking bij het bevorderen van duurzame praktijken.

Door het uitvoeren van een stakeholderanalyse volgens zowel ISO 9001 als ISO 14001 kunnen organisaties een uitgebreid beeld krijgen van hun stakeholders en hun verwachtingen op zowel kwaliteits- als milieugebied. Deze analyses bieden waardevolle inzichten die organisaties kunnen helpen bij het ontwikkelen van effectieve strategieën, het identificeren van kansen en het nemen van passende acties om zowel kwaliteit als milieu-effectiviteit te waarborgen.

Meer weten? Of heb je nog vragen? Stuur me gerust een berichtje via dit contactformulier.

 

Wijzigingen ISO9001 ivm klimaatverandering

Wijzigingen ISO9001 ivm klimaatverandering

  Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft op 23 februari 2024 wijzigingen aangebracht voor alle nieuwe en herziene internationale normen (waaronder ISO9001, 14001 en 27001) om klimaatbewustzijn verder te stimuleren binnen de eigen...

De geschiedenis van ISO9001

De geschiedenis van ISO9001

ISO9001De geschiedenis en het ontstaan van ISO9001In de wereld van kwaliteitsmanagement is ISO 9001 een naam die synoniem staat voor excellentie en continue verbetering. Als bedrijf dat zich inzet voor kwaliteit, is het cruciaal om de geschiedenis van ISO 9001 te...

Waarom is ISO9001 implementeren belangrijk?

Waarom is ISO9001 implementeren belangrijk?

ISO9001ISO 9001 implementeren?ISO9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Het implementeren van deze norm kan vele voordelen bieden voor organisaties van elke omvang en sector. In dit artikel zullen we de belangrijkste redenen bespreken...

Nieuw: Safety Culture Ladder norm 2.0

Nieuw: Safety Culture Ladder norm 2.0

Sinds 1 september 2023 is er een nieuwe versie van de norm voor de Safety Culture Ladder (SCL) / Veiligheidsladder gepubliceerd. Op 2 oktober nam ik deel aan een training om bijgepraat te worden door twee auditoren over deze nieuwe norm. In dit artikel deel ik graag...

De Jaarplanning: Hebben jullie hem al?

De Jaarplanning: Hebben jullie hem al?

Jaarcyclus ofwel de jaarplanning; een belangrijk onderdeel voor een kwaliteitsmanagementsysteem en ook geldend voor organisaties met een ISO9001 certificaat. In dit artikel leggen we uit wat deze cyclus inhoudt en hoe en wanneer je het als organisatie kan inzetten....