Nieuw: Safety Culture Ladder norm 2.0

Nieuw: Safety Culture Ladder norm 2.0

Sinds 1 september 2023 is er een nieuwe versie van de norm voor de Safety Culture Ladder (SCL) / Veiligheidsladder gepubliceerd. Op 2 oktober nam ik deel aan een training om bijgepraat te worden door twee auditoren over deze nieuwe norm. In dit artikel deel ik graag de wijzigingen.

Algemene wijzigingen

In deze nieuwe SCL 2.0 is er van een aantal verplichte documenten afscheid genomen. Er ligt meer focus op het resultaat dan de manier waarop dit resultaat wordt bereikt.

In de oude 1.0 norm werden 6 “bedrijfsaspecten” genoemd als basis voor de norm. Dit is nu verandert naar 5 “thema’s”. Per thema worden de diverse subthema’s per trede oplopend beschreven. Dit bevorderd de leesbaarheid van de nieuwe norm.

In de oude norm werden per bedrijfsaspect de eis, criterium en auditorrichtlijnen beschreven. Dit is in de SCL 2.0 gewijzigd naar “randvoorwaardelijk” en “gedrag”.

Randvoorwaardelijk beschrijft wat de organisatie georganiseerd of ingericht moet hebben op het gebied van V&G. Onder het gedrag wordt verstaan wat er gedaan of gelaten moet worden door de persoon in de organisatie voor de betreffende trede.

Enkele nieuwe eisen uitgelicht

In SCL 1.0 werd gesteld dat het hebben van een beloningsbeleid vereist was. Dit is nu verandert in een waarderingsbeleid en kent een bredere betekenis. Ook is dit geen verplichting meer om vast te leggen. Nuance hierin is dat tijdens een audit alsnog aangetoond dient te worden hoe er beleid gevoerd worden op waardering van medewerkers. Vastleggen is daarom nog altijd een goed advies.

Het verplicht “zichtbaar” opnemen van budget voor V&G is eruit gehaald. Wel dient er alsnog budget beschikbaar te worden gesteld. Maar ook hier is het resultaat belangrijker geworden.

De eis rondom het verplicht samenwerken met de branche om V&G competenties te ontwikkelen is niet letterlijk meer opgenomen. In SCL 2.0 wordt nog wel verwacht dat er per trede steeds nadrukkelijker naar de volledige keten wordt gekeken.

Het onderzoek na het ongeval hoeft niet meer binnen 6 weken te worden afgerond. Deze termijn bepaald de organisatie in SCL 2.0 zelf.

Is het merendeel van de werkvloer/bouwplaats of productie anderstalig? Dan dient er een erkende tolk aanwezig te zijn tijdens de audit. Dit geldt niet voor alle talen, maar voor de taal die het meest gesproken wordt. Dit is uiteraard in overleg met de certificerende instantie.

Beoordelingsmethode gewijzigd

In SCL 1.0 werd de organisatie door middel van een puntensysteem beoordeeld. In de SCL 2.0 is dit puntensysteem losgelaten en is er meer ruimte voor interpretatie.

In de nieuwe norm wordt beoordeeld middels een kleurcodering, rood, oranje groen. Per thema wordt er een splitsing gemaakt tussen “randvoorwaardelijk” en “gedrag”.

De beoordeling rondom het gedrag weegt het zwaarst omdat deze norm met name gericht is op de effectiviteit en inspanningen die geleverd worden in de organisatie. Er zal tijdens de audit dan ook meer vanuit ‘de geest van de norm’ worden gecertificeerd.

Uitleg kleurcodering:

Groen = voldoende beoordeeld, er wordt (grotendeels) voldaan aan de kenmerken van het beoordeelde thema.

Oranje = de organisatie voldoend ten dele aan de beschrijving van het beoordeelde thema. En er wordt gezien dat de organisatie inspanningen verricht om tot een voldoende beoordeling te komen.

Rood = onvoldoende beoordeeld, er wordt grotendeels niet voldaan aan de kenmerken van het beoordeelde thema.

 

Minimale score voor behoud (of toetreding) van trede:

R (randvoorwaardelijk)          = minimaal 4 van de 5 thema’s ‘voldoende’ (groen) scoren

G (gedrag)                              = alle thema’s moeten ‘voldoende’ (groen) scoren

 

Bron: Certificatieschema SCL 2.0, www.safetycultureladder.com

Bron: Certificatieschema SCL 2.0, www.safetycultureladder.com

Belangrijke data  

Op 1 december 2023 komt de nieuwe versie van de SAQ (Self Assessment Questionnaire) beschikbaar. Hiermee kunnen bedrijven zelf toetsen hoever ze staan.

Geheel 2024 is er nog te certificeren volgens de oude 1.0 norm. Vanaf 2025 zijn nieuwe (her)certificeringen alleen nog maar mogelijk op SCL norm 2.0.

Uiterlijk in 2027 moeten alle bedrijven over zijn naar de nieuwe norm.

 

Documenten

Safety Culture Ladder – SCL 2.0 norm vind je HIER.

Certificatieschema (uitleg over de beoordelingen) vindt je HIER

 

Vragen?

Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om contact op te nemen met De Kwaliteitsmaker via het contactformulier of mailadres dineke@dekwaliteitsmaker.nl

Meer updates ontvangen? Volg me via LinkedIn of houd de site in de gaten.