Stakeholderanalyse volgens ISO 9001: Gebruik van de DESTEP-analyse

door | jun 23, 2023 | Blogs

Een essentieel onderdeel van ISO 9001 is het begrijpen en beheren van de behoeften en verwachtingen van stakeholders. Een stakeholderanalyse is een waardevol instrument om dit te bereiken. In dit artikel zullen we ingaan op het belang van een stakeholderanalyse volgens ISO 9001, en hoe je de DESTEP-methode kunt gebruiken om dit proces te vergemakkelijken.

Belang van een Stakeholderanalyse volgens ISO 9001:

Een stakeholderanalyse is een systematisch proces waarbij de belanghebbenden van een organisatie worden geïdentificeerd en geanalyseerd. Volgens ISO 9001 moet een organisatie de behoeften en verwachtingen van haar stakeholders begrijpen om een effectief kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten. Dit omvat zowel interne als externe belanghebbenden, zoals klanten, medewerkers, leveranciers, regelgevende instanties en de gemeenschap waarin de organisatie opereert. Door middel van een stakeholderanalyse kan een organisatie hun belangen, behoeften en invloed identificeren, wat helpt bij het vaststellen van passende strategieën en acties.

 

Gebruik van de DESTEP-methode:

De DESTEP-methode is een handig hulpmiddel bij het uitvoeren van een stakeholderanalyse. DESTEP staat voor Demografisch, Economisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Ecologisch en Politiek-juridisch. Deze factoren bieden inzicht in de externe omgeving van een organisatie en helpen bij het identificeren van belangrijke stakeholders en hun verwachtingen.

  1. Demografisch: Analyseer demografische kenmerken van de stakeholders, zoals leeftijd, geslacht, locatie, enzovoort. Dit kan relevant zijn om verschillende klantensegmenten te identificeren of om te begrijpen hoe regelgeving van invloed kan zijn op specifieke groepen.
  2. Economisch: Onderzoek economische factoren, zoals de koopkracht van klanten, concurrentiekrachten en markttrends. Dit helpt bij het identificeren van belangrijke zakelijke stakeholders en economische verwachtingen.
  3. Sociaal-cultureel: Analyseer sociaal-culturele factoren, zoals normen, waarden, levensstijl en attitudes van de belanghebbenden. Dit kan helpen om de behoeften en verwachtingen van klanten, werknemers en andere betrokken partijen beter te begrijpen.
  4. Technologisch: Identificeer technologische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de stakeholders en hun verwachtingen. Dit omvat bijvoorbeeld de acceptatie van nieuwe technologieën en de impact ervan op bedrijfsprocessen.
  5. Ecologisch: Bestudeer milieufactoren en duurzaamheidskwesties die van invloed kunnen zijn op de stakeholders en hun verwachtingen. Het begrijpen van milieuproblemen en de bereidheid van stakeholders om duurzame praktijken te ondersteunen, is cruciaal bij het vormgeven van het kwaliteitsmanagementsysteem.
  6. Politiek-juridisch: Analyseer politieke en juridische factoren die van invloed kunnen zijn op de stakeholders en hun verwachtingen. Dit omvat wet- en regelgeving, overheidsbeleid en politieke besluitvorming die relevant zijn voor de activiteiten van de organisatie.

 

Door het systematisch onderzoeken van deze DESTEP-factoren, kunnen organisaties een diepgaand inzicht krijgen in hun externe omgeving en de stakeholders die daarbij betrokken zijn. Dit stelt hen in staat om effectieve strategieën te ontwikkelen en acties te ondernemen om aan de behoeften en verwachtingen van stakeholders te voldoen, zoals vereist door ISO 9001.

 

Conclusie:

Een stakeholderanalyse is van essentieel belang voor het opzetten en onderhouden van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem. Door gebruik te maken van de DESTEP-methode kunnen organisaties een grondig inzicht krijgen in de externe omgeving en de belangrijkste stakeholders identificeren. Het begrijpen van demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren stelt organisaties in staat om de behoeften en verwachtingen van stakeholders te begrijpen en passende strategieën te ontwikkelen. Door middel van een stakeholderanalyse kunnen organisaties proactief inspelen op de eisen van stakeholders en een positieve relatie met hen onderhouden, wat uiteindelijk bijdraagt aan het succes en de groei van de organisatie.

Meer weten? Of heb je nog vragen? Stuur me gerust een berichtje via dit contactformulier.

 

Wijzigingen ISO9001 ivm klimaatverandering

Wijzigingen ISO9001 ivm klimaatverandering

  Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft op 23 februari 2024 wijzigingen aangebracht voor alle nieuwe en herziene internationale normen (waaronder ISO9001, 14001 en 27001) om klimaatbewustzijn verder te stimuleren binnen de eigen...

De geschiedenis van ISO9001

De geschiedenis van ISO9001

ISO9001De geschiedenis en het ontstaan van ISO9001In de wereld van kwaliteitsmanagement is ISO 9001 een naam die synoniem staat voor excellentie en continue verbetering. Als bedrijf dat zich inzet voor kwaliteit, is het cruciaal om de geschiedenis van ISO 9001 te...

Waarom is ISO9001 implementeren belangrijk?

Waarom is ISO9001 implementeren belangrijk?

ISO9001ISO 9001 implementeren?ISO9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Het implementeren van deze norm kan vele voordelen bieden voor organisaties van elke omvang en sector. In dit artikel zullen we de belangrijkste redenen bespreken...

Nieuw: Safety Culture Ladder norm 2.0

Nieuw: Safety Culture Ladder norm 2.0

Sinds 1 september 2023 is er een nieuwe versie van de norm voor de Safety Culture Ladder (SCL) / Veiligheidsladder gepubliceerd. Op 2 oktober nam ik deel aan een training om bijgepraat te worden door twee auditoren over deze nieuwe norm. In dit artikel deel ik graag...

De Jaarplanning: Hebben jullie hem al?

De Jaarplanning: Hebben jullie hem al?

Jaarcyclus ofwel de jaarplanning; een belangrijk onderdeel voor een kwaliteitsmanagementsysteem en ook geldend voor organisaties met een ISO9001 certificaat. In dit artikel leggen we uit wat deze cyclus inhoudt en hoe en wanneer je het als organisatie kan inzetten....