VCA* of VCA** certificeren

Veiligheid, gezondheid en milieu is van het grootste belang voor uw bedrijf. Daarom biedt De Kwaliteitsmaker deskundig advies en begeleiding op het gebied van VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) voor uw organisatie.

VCA* of VCA** certificeren

Veiligheid, gezondheid en milieu is van het grootste belang voor uw bedrijf. Daarom biedt De Kwaliteitsmaker deskundig advies en begeleiding op het gebied van VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) voor uw organisatie.

Wat is VCA?

VCA is een certificering die wordt erkend als een belangrijke standaard voor veilig werken. Het is bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in risicovolle omgevingen, zoals de bouw, petrochemische industrie en techniek. Met een VCA-certificaat toont uw bedrijf aan dat het voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Waarom is VCA belangrijk?

Het behalen van een VCA-certificering biedt verschillende voordelen voor uw bedrijf. Ten eerste verhoogt het de veiligheid op de werkvloer. Door het implementeren van de VCA-normen en het trainen van uw medewerkers in veiligheidsprocedures, minimaliseert u het risico op ongevallen en letsel. Dit draagt bij aan een gezonde werkomgeving en vermindert het verzuim.

Ten tweede kan een VCA-certificaat uw bedrijfsimago verbeteren. Steeds meer opdrachtgevers en klanten eisen dat hun partners gecertificeerd zijn volgens de VCA-normen. Met een certificaat kunt u laten zien dat uw bedrijf voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden en dat u serieus omgaat met de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers.

Wat kan de Kwaliteitsmaker voor u betekenen:

1. Voorbereiding op VCA-certificering

De Kwaliteitsmaker start met het beoordelen van het huidige veiligheidsbeheersysteem en identificeren van eventuele hiaten en verbeterpunten. Daarna levert de Kwaliteitsmaker u een plan van aanpak op om uw bedrijf voor te bereiden op de VCA-certificering. Dit omvat het opstellen en implementeren van veiligheidsprocedures, het trainen van uw medewerkers in veiligheidsbewustzijn en het zorgen voor de juiste documentatie en registraties.

2. Begeleiding bij de certificeringsaudit

Daarna zal De Kwaliteitsmaker u begeleiden tijdens de certificeringsaudit.

3. Onderhoud van het VCA-systeem

Eenmaal gecertificeerd is het belangrijk om uw VCA-systeem regelmatig te onderhouden en te verbeteren. De Kwaliteitsmaker biedt ondersteuning bij het bijwerken van procedures, het uitvoeren van interne audits en het begeleiden van managementreviews. Op deze manier hoeft u zich in toekomstige audits geen zorgen te maken en u bent voortdurend bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. 

Waarom kiezen voor De Kwaliteitsmaker?

De Kwaliteitsmaker heeft al diverse bedrijven begeleidt tijdens de voorbereidingen voor de VCA-audit. De werkwijze is praktisch gericht waardoor u bruikbare tools aangereikt krijgt om VCA goed in te bedden in uw organisatie.

Daarnaast is Dineke Broos VCA-VOL gecertificeerd. 

Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met me op.