ISO9001:2015

ISO9001:2015

Overweeg je jouw organisatie te certificeren volgens ISO 9001? Heb je behoefte aan betere structurering van je interne processen? Zoek je een managementsysteem dat de kwaliteit van je organisatie waarborgt? ISO 9001:2015 is een internationale norm die specifieke eisen stelt aan de kwaliteit van een organisatie.

 

ISO 9001:2015 maakt gebruik van de algemene High Level Structure, een opbouw die ook wordt toegepast in andere normen zoals ISO 14001 en 27001. Deze structuur volgt de Plan-Do-Check-Act cyclus.

Stappenplan voor het starten met ISO9001:

Stap 1: Startgesprek, kennismaking en doelen stellen

Onze reis begint met een grondig startgesprek, waarin we elkaar leren kennen en de specifieke doelen van jouw organisatie voor ISO 9001-certificering bespreken. Dit helpt ons om een duidelijk begrip te krijgen van je bedrijfsprocessen, behoeften en verwachtingen.

Stap 2: Stakeholderanalyse en SWOT-analyse

Om een goed beeld te krijgen van de context waarin je organisatie opereert, voeren we een stakeholderanalyse en SWOT-analyse uit. Dit stelt ons in staat om de belanghebbenden te identificeren en hun verwachtingen en eisen in kaart te brengen. Daarnaast beoordelen we de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen die van invloed kunnen zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem.

Stap 3: Risico’s en kansen identificeren

Met behulp van een grondige risicoanalyse identificeren we de mogelijke risico’s en kansen binnen je organisatie. Dit stelt ons in staat om passende maatregelen te nemen om de risico’s te beheersen en de kansen te benutten. Het identificeren van deze aspecten helpt bij het ontwikkelen van een veerkrachtig kwaliteitsmanagementsysteem dat zich kan aanpassen aan veranderingen.

Stap 4: Processen in beeld brengen

We gaan samen aan de slag om alle relevante processen binnen je organisatie in kaart te brengen. Dit omvat het identificeren van input, output, verantwoordelijkheden en interacties tussen de processen. Het doel is om een gestroomlijnd en efficiënt procesmodel te ontwikkelen dat voldoet aan de eisen van ISO 9001.

Stap 5: Implementatie en bewustwording

Met het procesmodel als basis help ik je bij de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. We stellen documentatie op, waaronder beleidslijnen, procedures en werkinstructies, die in lijn zijn met de ISO 9001-norm. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle medewerkers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en betrokken zijn bij het systeem.

Stap 6: Monitoring en meting

Om ervoor te zorgen dat het kwaliteitsmanagementsysteem effectief blijft functioneren, implementeren we een monitoring- en meetproces. Dit omvat interne audits, managementreviews en het verzamelen van feedback van klanten. Door regelmatig te meten en evalueren we de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem. Deze continue monitoring stelt ons in staat om eventuele afwijkingen of verbetermogelijkheden tijdig te identificeren en aan te pakken. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen we gerichte acties ondernemen om de effectiviteit en efficiëntie van het systeem te verbeteren.

Stap 7: Succesvolle certificering en onderhoudstraject

Wanneer je organisatie klaar is voor de externe audit, begeleid ik je bij de voorbereidingen. Ik werk samen met de geselecteerde certificeringsinstantie om ervoor te zorgen dat alle vereisten van ISO 9001 zijn vervuld. Tijdens de audit fungeer ik als jouw adviseur en ondersteun ik je bij het beantwoorden van vragen en het presenteren van relevante documentatie. Bij succesvolle afronding ontvang je de ISO 9001-certificering.

Na certificering blijf ik beschikbaar om je organisatie te ondersteunen bij het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit omvat het begeleiden van interne audits en managementreviews, het bieden van training en bewustwordingssessies, en het updaten van documentatie indien nodig. Samen zorgen we ervoor dat je organisatie voldoet aan de normen en blijft werken aan continue verbetering.

Conclusie

Met mijn expertise en begeleiding als kwaliteitsadviseur kun je jouw organisatie naar een succesvolle ISO 9001-certificering leiden. Door de stappen help ik je om een effectief kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten dat voldoet aan internationale normen. Samen streven we naar verbetering, klanttevredenheid en succes op de lange termijn.

Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met me op.

Zie ook artikel over de toegevoegde waarde van ISO9001: Top 10 waarom ISO9001? 

Quickscan

Al ISO9001 gecertificeerd maar toe aan een upgrade? Of al begonnen met de implementatie maar zijn jullie vastgelopen? Laat De Kwaliteitsmaker een Quickscan uitvoeren.

Deze Quickscan is gebaseerd op huidige documenten zoals het kwaliteitshandboek, het beleid en/of managementreview.

Interesse? Stuur een bericht en binnen 24 uur nemen we contact op voor het inplannen van deze Quickscan. Dit kan digitaal plaatsvinden en is daarom snel in te plannen zodat u verder kan.