Wijzigingen ISO9001 ivm klimaatverandering

Wijzigingen ISO9001 ivm klimaatverandering

 

Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft op 23 februari 2024 wijzigingen aangebracht voor alle nieuwe en herziene internationale normen (waaronder ISO9001, 14001 en 27001) om klimaatbewustzijn verder te stimuleren binnen de eigen kwaliteitsmanagementsystemen. In deze blog lichten we deze wijzigingen, met name geldend voor hoofdstuk 4.1 en 4.2, verder toe.

 

Hoe is deze wijziging tot stand gekomen?

In september 2021 heeft de ISO haar Verklaring van Londen over klimaatverandering uitgegeven, waarbij ISO zich committeert om klimaatverandering op te gaan nemen in alle nieuwe en herziene internationale normen.

Op 27 september 2023 is het voorstel tot aanpassingen in de Harmonized Structure (HS, voorheen HLS; de standaard structuur van de diverse normen, waaronder ISO 9001, ISO14001 en ISO27001) goedgekeurd door ISO.

Dit heeft geresulteerd in een publicatie van ISO 9001:2015/Amd 1:2024 op 23 februari 2024 waar aandacht voor het klimaat zorgt voor een wijziging van deze en andere kwaliteitsmanagementsysteemnormen.

 

Wat houden deze wijzigingen in?

Er zijn twee belangrijke doelen waarom deze wijzigingen zijn aangebracht:

 • Mitigatie: Maatregelen om klimaatverandering en de effecten daarvan te beperken
 • Adaptatie: Proces van aanpassing aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan. 

Hoofdstuk 4.1: Inzicht in de Organisatie en haar Context

De eerste toevoeging aan hoofdstuk 4.1 vraagt organisaties om vast te stellen of klimaatverandering een belangrijk punt (issue) is voor de organisatie. Deze overweging dient de organisatie per direct te nemen. Dit houdt in dat je aantoonbaar moet vaststellen of klimaat een relevant onderwerp is voor de organisatie.

Indien dit relevant is dien je dit verder op te nemen in de contextanalyse (zoals SWOT- en risicoanalyse).

 

Hoofdstuk 4.2: Inzicht in de Behoeften en Verwachtingen van Belanghebbende Partijen

Voor toevoeging voor hoofdstuk 4.2 gaat om een nieuwe opmerking (dus geen eis). In deze opmerking wordt aandacht gevraagd voor de eisen die relevante belanghebbenden kunnen stellen met betrekking tot het klimaat.

Kortom, indien jouw stakeholders klimaat als een belangrijk onderwerp hebben geagendeerd zal je als organisatie ook rekening moeten houden met uitgebreidere eisen van deze stakeholders aan jou als organisatie.

 

Ja, onze organisatie heeft klimaat hoog op de agenda staan

Bij kwaliteitsmanagementsystemen draait het vooral om de PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act). Dit betekent dat het opnemen van klimaat in je contextanalyse alleen niet voldoende is. Uiteindelijk werkt dit door in de gehele organisatie.

De NEN liet dit ziet door middel van onderstaande afbeelding:

Bron: Webinar Klimaatverandering in alle managementsysteemnormen door NEN op 4 maart 2024.

We hebben binnenkort audit, wat nu? 

Deze wijziging gaat per direct in. Dit betekent dat je als organisatie rekening moet houden met deze nieuwe wijziging. Agendeer daarom dit onderwerp bij de eerst mogelijkheid binnen jouw organisatie. 

Hebben jullie binnenkort een audit op de planning staan? Let dan op dat je in ieder geval op de hoogte bent van deze wijziging en toon aan dat je dit geagendeerd hebt of al direct mee genomen hebt in jullie contextanalyse. De vraag van de auditor zal vermoedelijk zijn: “Waaruit blijkt dat klimaat wel of geen issue is voor jullie organisatie?

Heeft de organisatie net een periode van contextanalyse achter de rug? Overweeg dan om een aanvulling te schrijven op deze analyse. Houdt hierbij bovenstaande afbeelding ook in gedachten om de mogelijke impact binnen de organisatie te kunnen toepassen.

 

Nog vragen?  

Mocht deze blog nog vragen oproepen, schroom niet om te mailen. Of stel je vraag tijdens een van de Q&A sessies. Klik hier voor de eerstvolgende datum. 

Top 10 Waarom ISO9001?

Top 10 Waarom ISO9001?

10 belangrijke redenen waarom ISO9001

meerwaarde toevoegt aan uw organisatie

 1. Met een ISO9001 certificaat toont de organisatie aan dat u in staat bent om producten/diensten te leveren die aan de behoeften van de klant voldoet.
 2. Het helpt de organisatie om (nog) beter te presteren in deze dynamische en snel veranderende omgeving.
 3. Het helpt om kwaliteitsmanagement een nog centralere plek te geven en te integreren in de strategie van de gehele organisatie.
 4. Het geeft handvatten om kwaliteitsmanagement in te bedden in de standaard bedrijfsprocessen.
 5. Het biedt de organisatie een systematische aanpak voor beheersing en verbetering van bedrijfsprocessen.
 6. Als de bedrijfsprocessen op orde zijn kan de organisatie kwaliteit garanderen richting de klant.
 7. Door continue kwaliteitsverbeteringen kunnen kosten worden bespaard en toekomstige onnodige kosten worden voorkomen.
 8. ISO9001 toetst hoe goed de organisatie in speelt op de eisen en wensen van de klanten. Hiermee vergroot u uw marktaandeel.
 9. Goede beheersing van kwaliteitsrisico’s verminderen de kans op garantieclaims, klachten en aansprakelijkstellingen.
 10. De organisatie is sneller wendbaar en kan goed inspelen op de markt met verbeterde producten/diensten.

Wil je weten hoe je ISO9001 gecertificeerd kan worden? Of heb je nog vragen? Stuur me gerust een berichtje via dit contactformulier.

 

ISO9001 wijzigt door herziening HLS

ISO9001 wijzigt door herziening HLS

Per 2025/2026 wijzigt de ISO9001. Dit vertelde Nigel Croft (chair JTCG) tijdens het NEN-webinar op 18 mei 2021. Hierin werd de nieuwe HLS toegelicht. In mei werd namelijk de nieuwe HLS (nu HS: Harmonized Structure) gepubliceerd.

Wat hebben de ISO9001 en de HLS met elkaar te maken? 

De HLS staat voor de High Level Structure en vormt een algemene basis voor de inrichting van de managementsystemen. De HLS bevat kerneisen waaraan alle managementsysteemnormen aan moeten voldoen. Zo ook de ISO9001. Deze eenduidige structuur vergemakkelijkt het integreren van managementsystemen.

Plug-in Model

De managementsysteemnormen zijn ontwikkeld volgens het zogenoemde ‘Plug-in model’. In dit model sluiten de managementsysteemnormen aan op een set ‘kerneisen’ die voor al die normen hetzelfde zijn. De gedachte hierachter is dat het managementsysteem van een organisatie werkt als het operating system van een computer, waarin specifieke programma’s en hulpmiddelen kunnen worden ingeplugd. Deze zorgen ervoor dat bepaalde zaken goed worden gemanaged.

 

 

 

De nieuwe High Level Structure wordt niet alleen inhoudelijke gewijzigd maar veranderd ook van naam naar ‘Harmonized Structure’. Dit past nog beter bij het bredere doel van deze basis. 

Wijzigingen HLS naar HS

Inhoudelijk vallen de wijzigingen mee, er worden vooral zaken verduidelijkt (zoals scope, termen en definities). Ook worden behoeften en verwachtingen van stakeholders bijvoorbeeld belangrijker. Er zullen geen concrete eisen worden gesteld aan het uitvragen en vastleggen van deze behoefte en verwachtingen, deze keuze wordt aan de organisatie over gelaten. En dat zie je bij meerdere wijzigingen; er komt meer ruimte voor eigen invulling van de organisatie, zo ook voor de gedocumenteerde informatie.  

De focus van de nieuwe HS komt met name te liggen op preventieve verbeteringen, in plaats van leren van fouten.  

Invloed op ISO9001, ISO14001 en ISO27001

Deze wijzigingen hebben wel gevolgen voor de herzieningen van de ISO-normen. Zo kondigt Nigel Croft onder andere aan dat de ISO9001 vermoedelijk in 2025/2026 gewijzigd gaat worden. Ook heeft de nieuwe Harmonized Structure invloed op ISO normen zoals 14001 en 27001. 

Uiteraard houdt de Kwaliteitsmaker u op de hoogte van eventuele wijzigingen/aankondigingen.  

bron: NEN-Webinar ‘De nieuwe High Level Structure (HLS)’, 18 mei 2021